Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Voor wie is Place2BU


Place2BU bestaat uit vier woongebouwen met 490 zelfstandige eenkamerstudio’s van 21 m2 en een aantal gemeenschappelijke ruimten. Het grootste gedeelte van de studio’s is voor jongeren van 23 t/m 35 jaar.

De andere studio’s zijn voor statushouders (dus mensen met een verblijfsvergunning) en voor mensen afkomstig uit de maatschappelijke opvang, die er aan toe zijn om (weer) zelfstandig te wonen. Voor de laatste twee groepen is er regelmatig begeleiding.

Jongeren van 23 t/m 35 jaar
Je bent minimaal 23 en maximaal 35 jaar. Wanneer je wordt geselecteerd om te wonen in Place2BU kun je hier tijdelijk wonen. Ben je ingeschreven bij WoningNet, dan behoudt je je wachttijd. Terwijl je woont in Place2BU blijf je wachttijd opbouwen. Ben je nog niet ingeschreven bij WoningNet? Doe dat dan gelijk, want een inschrijving bij WoningNet is verplicht als je woont bij Place2BU. Samenwonen is in Place2BU niet mogelijk. Het wonen in Place2BU is niet vrijblijvend. Je levert graag een bijdrage aan het met elkaar samenleven. Je besteedt daar gemiddeld een paar uur per week aan.

Statushouders
Als statushouder ben je in bezit van een verblijfsvergunning en kun je dus een nieuw leven in Nederland opbouwen. Je wordt voorgedragen door het COA om te mogen wonen in Place2BU. Dit betekent in elk geval dat je alleen woont. De voorkeur gaat uit naar jongeren tussen de 23 en 35 jaar oud. Wordt je geselecteerd om in Place2BU te mogen wonen, dan krijg je daar begeleiding van Vluchtelingenwerk. Als statushouder woon je tijdelijk in Place2BU.

Bewoners afkomstig uit maatschappelijke opvang
Mensen uit de maatschappelijke opvang vormen een heel diverse groep. Denk aan mensen van diverse leeftijden uit de schuldhulpverlening, met een psychiatrisch verleden, ex-daklozen, ex-verslaafden of mensen met een lichte verstandelijke beperking (lvb). Kortom, bijzondere mensen die allemaal toe zijn aan (weer) zelfstandig wonen. Kom je uit de maatschappelijke opvang, dan wordt je voorgedragen door Lister, Tussenvoorziening, Leger des Heils of Beter Wonen om te mogen wonen in Place2BU. Deze organisaties zorgen ook voor regelmatige begeleiding. Place2BU is een tijdelijke tussenstap naar een andere woning.

Uitleg ?

x
Helpmodus is nu actief

De help functie is nu actief. Klik op het ?-icoon om uitleg te krijgen bij dat betreffende onderwerp. Klik nogmaals op "Help?" om de helpmodus te sluiten.